Tools voor inzichtelijke feitencomplex

The Battle to Reclaim Mental Health: Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie Kindermishandeling inzichtelijk Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie https://lnkd.in/d-XGU5P Gestructureerde risicotaxatie CARE-NL bij kindermishandeling https://lnkd.in/g2fYMxE The Child…

Knelpunten in de Jeugdwet

Uitspraken door het Europese Hof van de Rechten van de Mens zijn leidinggevend! Dit is belangrijk voor ouders onder OTS! Een samenvatting staat op https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/goede-precedente-uitspraken/leren-uit-ehrm/ . Ouders…

Zie!

Het Kind met een Ouder met Psychiatrische Problematiek wordt vaak niet (h)erkend door veel (jeugd)professionals, familierechters en advocaten in Nederland. Terwijl destructief gedrag en communicatie…

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop   Kirstenregtop.com Kirsten is Trainer, spreker en adviseur in de aanpak van (ex-)partnergeweld “We moeten echt af van dat clichébeeld van de timide…