Kom je scholen! Geweldspatroon van dwingende controle in (ex-)partnerrelaties

Kom je scholen Heleen Koppejan en anderen, beter dan al dat speculeren. We hebben voor een deugdelijke aanpak een grondige kennisbasis en collectieve bewustwording nodig en niet al deze schoten in de lucht.

 

Geweldspatroon van dwingende controle in (ex-)partnerrelaties

Het verschil tussen wat er gebeurt op het toneel en in de coulissen

Dwingende controle, ook bekend als intieme terreur of coercive control, is voor professionals vaak moeilijk te herkennen. Het kan schuil gaan achter een amicaal, hulpvaardig of hulpeloos optreden. Vooral langdurig en structureel psychisch geweld leidt tot grote afhankelijkheid en machtsongelijkheid en is zeer schadelijk. Het is van groot belang dit goed te leren herkennen. Zonder interventies stopt het zelden, ook niet als de relatie eindigt. Bovendien kun je onbedoeld zelf beïnvloed worden.

Feiten

 • Omvang: 1 vrijdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 15 september 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Sietske Dijkstra
 • Cursuscode: F2301

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • POH-GGZ
 • Jeugdzorgwerker

Lees de volledige doelgroepinformatie

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat als je volledig aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

‘Ik heb zo vaak gehoord, ouders los het op, het gaat om jullie kinderen. Maar wij komen er niet uit, we zijn niet voor niks onder toezicht gesteld.’

Ervaringsdeskundige

Deze scholing richt zich op het eerder leren herkennen en doorzien van dwingende controle als schadelijke geweldspatroon, met een accent op geweld in (ex)partnerrelaties. Er is ook een relatie met complexe scheiding en met ouderverstoting waarin het geweldspatroon kan voortduren of tijdens of na de scheiding doorgaat als ex-partnergeweld.

Intieme terreur in een partner- of ouder kind relatie is lang niet altijd direct zichtbaar. Het geweldspatroon kan maar hoeft niet perse fysiek te zijn. Vooral langdurig en structureel psychisch geweld leidt tot grote afhankelijkheid en machtsongelijkheid en is zeer schadelijk voor het welzijn en de gezondheid. Dit geweld kan ook gepaard met financieel misbruik.

Dit specifieke en ook internationaal erkend geweldspatroon van dwingende controle, coercive control genoemd, is in sommige landen in Europa als Engeland, Ierland en Schotland verboden bij de wet. Dwingende controle is een combinatie van controlerend en vrijheidsbeperkend gedrag en druk, intimidatie en dwang.  Dit geweldspatroon blijft te vaak onontdekt. Het kan schuil gaan achter een amicaal, hulpvaardig of hulpeloos optreden. Kern is dat op het toneel iets anders wordt getoond dan in de coulissen. Aangezien het geweld verborgen en verhuld kan zijn, vraagt het om en scherpe waarneming, ook van non-verbaal gedrag.

Recent is de Factsheet intieme terreur verschenen.
Lees ook de blog van Sietske Dijkstra: Geweldspatroon van dwingende controle: het toneel en de coulissen

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

 • Eerder en beter herkennen van de schadelijke relatiedynamiek van intieme terreur met dwingende controle en machtsongelijkheid.
 • Begrip van de ontwrichtende werking op (familie)relaties, (ex)partners  en de relaties tussen ouders en kinderen.
 • Besef dat professionals zelf ook onderdeel (kunnen) zijn van de beïnvloeding en dit kunnen relateren aan inzicht in (tegen)overdracht en veilige begrenzing.
 • Het concreet kunnen benoemen van relatiegeweldspatronen zodat een passende en begrenzende interventiestrategie kan worden uitgezet.

 

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • POH-GGZ
 • Jeugdzorgwerker
 • Maatschappelijk werker

Inhoud

Dwingende controle is een instrumenteel gedragspatroon en heeft ernstige gevolgen die niet stoppen zonder begrenzende interventie. Slachtoffers voelen zich vaak gekleineerd en ondermijnd: zij voelen zich onbegrepen en niet beschermd als zij hulp zoeken. Het aantal ervaringsverhalen van betrokkenen die vermelden dat hulp  niet hielp neemt toe, ook op internet en de sociale media. De ondermijnende werking werd al aangekaart in 2008 in de publicatie Uit het veld geslagen van Stichting Zijweg. Recentelijk bleek uit het landelijke onderzoek Een kwestie van lange adem (2020), dat partnergeweld en kindermishandeling ondanks professionele bemoeienis vaak na anderhalf jaar niet zijn gestopt. Dit is nog een extra reden voor professionals om zich beter te scholen en hun krachten te bundelen.
Dwingende controle kan er heel verschillend uitzien maar volgt een zelfde soort basispatroon. Het werkt het beste door iemand te isoleren (soms adoreren aan het begin van een relatie), zodat je iemand beter kunt controleren en manipuleren. Bij deze negatieve beïnvloeding maak je gebruik van derden zoals mentor, huisarts, buren, sportcoach, nieuwe partner, kinderen, schoolarts, jeugdzorg.

Tijdens deze intensieve cursus bieden we je een gastbijdrage van een ervaringsdeskundige en een expert van Filomena, het Centrum huiselijk geweld en kinder­mishandeling (CHG&K) in Rotterdam-Rijnmond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

dr. Sietske Dijkstra

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …