Veelgestelde vragen

Stichting HVK

 • Wie zijn wij?

De stichting Het Verloren Kind is opgericht door Peter Beerents (ervaringsdeskundige) Joke de Jong (professional in het sociaal domein) en Erik Heslenfeld (accountant), die elkaar vonden in de wens om meer en betere kennis over oudervervreemding en -verstoting te delen met iedereen die ermee te maken heeft en slachtoffers wil helpen.

 • Waarin verschilt Het Verloren Kind van andere projecten en initiatieven omtrent ouderverstoting?

Er ontstaat steeds meer expertise en inzicht over oudervervreemding en -verstoting, zowel vanuit verschillende professionele invalshoeken als vanuit ervaringsdeskundigen. Stichting Het Verloren Kind (HVK) heeft als hoofddoel om kennis en ervaringen te delen en te versterken. HVK biedt zelf geen oplossingen of hulp aan. Wel verzamelt HVK zo veel mogelijk bestaande kennis en expertise en maakt deze toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen die iets willen doen tegen oudervervreemding en -verstoting. Ook verbindt HVK mensen met elkaar, zodat ze elkaar kunnen helpen en zodat er meer acceptatie en draagvlak ontstaat voor constructieve en duurzame oplossingen. Ten derde biedt HVK een digitale ontmoetingsplaats waar ouders, professionals, beleidsmakers en andere betrokkenen met elkaar in contact kunnen treden, in een discrete, afgeschermde omgeving. Daar kunnen zij ook zelf groepen vormen en bewaken. Ouderverstoting is een gevoelig onderwerp, zowel voor ouders en kinderen als voor professionals en niet iedereen wil of kan zich hierover uiten op reguliere social media.

 • Is Het Verloren Kind onafhankelijk?

Ja. De Stichting Het Verloren Kind heeft geen zakelijke banden met andere partijen of maatschappelijke organisaties. De bestuursleden handelen op persoonlijke titel en voor eigen rekening.

 • Is het Verloren Kind neutraal?

Ja en nee.

Nee, want de Stichting Het Verloren Kind kiest partij voor het kind in nood, dat recht heeft om autonoom te worden en eigen keuzes te leren maken.

Ja, want we proberen om de problematieken omtrent oudervervreemding en -verstoting zo objectief mogelijk en vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Dit is bedoeld als aanzet tot inhoudelijke en opbouwende communicatie over mogelijkheden om oudervervreemding en -verstoting terug te dringen. Iedereen heeft daarin recht op een eigen mening of visie. De enige sturing die Het Verloren Kind op haar website geeft, bestaat uit toezicht om te bewaken dat gebruikers van het sociale platform elkaar met respect behandelen en dat alle uitgewisselde communicatie inhoudelijk en op feiten en argumenten gebaseerd is. Zie hiervoor ook de gedragsregels in onze algemene voorwaarden.

 • Waar betaalt de Stichting Het Verloren Kind haar kosten van?

De Stichting Het Verloren Kind is een stichting en ontvangt alleen inkomsten die bestaan uit giften. Alle inkomsten worden besteed aan het geven van voorlichting aan (potentiële) slachtoffers, aan deskundigheidsbevordering richting professionals, de media, de politiek en organisaties en aan het bijdragen aan projecten, documentaires, onderzoeken of andere initiatieven die de gevolgen van ouderverstoting op de kaart zetten.

 • Kun je op Het Verloren Kind adverteren?

Nee, je kunt op Het Verloren Kind niet adverteren.

Sociale platform

 • Wie kan zich inschrijven?

Iedereen die dat wil kan zich inschrijven. Inschrijven en deelnemen aan het sociale platform is gratis.

 • Controleren jullie wie zich aanmeldt?

Deelnemers moeten bij inschrijving hun werkelijke identiteit opgeven. De inschrijvingen worden bevestigd via het emailadres dat iemand opgeeft. Als later blijkt dat iemand niet zijn of haar werkelijke identiteit gebruikt, wordt de deelnemer verwijderd van het sociale platform. Op het sociale platform kan iedereen groepen vormen. Het staat iedereen vrij om extra controles in te stellen voor toelating tot een groep.

 • Ik wil alleen met ouders in contact komen, kan dat?

Het sociale platform is toegankelijk voor iedereen die zich inschrijft. De deelnemers zijn herkenbaar als professional of particulier. Het is mogelijk om een aparte groep te maken, bijvoorbeeld een groep waarin alleen ouders worden toegelaten, of alleen maar gedragsdeskundigen of advocaten.

 • Ik wil alleen met andere professionals in contact komen, kan dat?

Het sociale platform is toegankelijk voor iedereen die zich inschrijft. De deelnemers zijn herkenbaar als professional of particulier. Het is mogelijk om een aparte groep te maken,

bijvoorbeeld een groep waarin alleen ouders worden toegelaten, of alleen maar gedragsdeskundigen of advocaten.

 • Kan ik anoniem inschrijven en/of deelnemen?

Bij inschrijving worden een paar verschillende gegevens gevraagd. Je kunt zelf kiezen wat je zichtbaar maakt voor andere deelnemers. Alleen je gebruikersnaam, je voornaam en je status als particulier of professional is altijd zichtbaar voor anderen.

 • Ik ben zowel deskundige als particulier betrokkene, kan ik allebei kiezen als ik me inschrijf?

Het is op dit moment alleen mogelijk om één van de twee opties te gebruiken. Het maakt voor de gebruiksfuncties van het sociale platform niet uit welke optie je kiest. Het onderscheid dient alleen voor de herkenbaarheid.

Leestafel

 • Wat houdt ‘de leestafel’ op de website precies in?

De Leestafel ontsluit bijdragen van geselecteerde experts en professionals over onderwerpen die relevant kunnen zijn voor iedereen die te maken heeft met oudervervreemding en -verstoting. Dit kan helpen om meer inzicht te krijgen of om passende hulp te vinden. Soms is iets ook elders gepubliceerd, soms zijn het originele bijdragen. De inhoud van de bijdragen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de auteur en is expliciet niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Het Verloren Kind.

 • Kan ik iets publiceren op de leestafel?

Alleen als je professional bent kun je publiceren op de Leestafel. Je kunt contact opnemen met Stichting Het Verloren Kind als je belangstelling hebt om iets te plaatsen.

 • Wat kost het om artikelen te publiceren op de leestafel?

Er zijn geen kosten verbonden aan het publiceren op de Leestafel.

Technische vragen

 • Het lukt me niet om me in te schrijven

We doen ons best om alle inschrijvingen direct te verwerken. Het Verloren Kind werkt met beperkte capaciteit van vrijwilligers, het kan soms dus wat langer duren voordat een aanvraag wordt verwerkt. Via de pagina Contact kun je contact met ons opnemen.

 • Ik krijg geen reactie op mijn bericht aan jullie

We doen ons best om snel op alle berichten te reageren. Het Verloren Kind werkt met beperkte capaciteit van vrijwilligers, het kan soms wat langer duren voordat je antwoord krijgt. We waarderen begrip hiervoor.  

Er zijn veel vragen waar het secretariaat van Het Verloren Kind per e-mail geen antwoord op geeft. Wij bieden een social platform waar iedereen die is betrokken bij oudervervreemding en -verstoting in contact kan komen met anderen om kennis, informatie, vragen en ideeën uit te wisselen. Dat platform is dé plaats voor inhoudelijke dialogen, vragen, antwoorden en reacties. De inhoud komt van de leden van het platform. Door je gratis als lid te registreren kun je meedoen. Ook is er een openbare leestafel met bijdragen van geselecteerde experts en professionals over onderwerpen die relevant kunnen zijn voor iedereen die te maken heeft met oudervervreemding en -verstoting.

Vragen waar wij niet op ingaan zijn bijvoorbeeld:

 1. Ik zoek hulp of advies (om contact met mijn kind te krijgen, voor een juridische procedure, voor een andere procedure, etc.)
 2. Ik zoek bijscholing
 3. Ik zoek een deskundige om ergens op te treden
 4. Ik zoek contact met (een groep) mensen, bijvoorbeeld lotgenoten, vakgenoten, mensen in een bepaalde regio
 5. Ik wil jullie vertellen wat mij is overkomen
 6. Ik denk dat er sprake is van ouderverstoting en ik wil weten of dat klopt

 

Overige

 • Kan ik iets voor jullie doen?

Behalve jezelf inschrijven op het sociale platform en anderen zoveel mogelijk laten weten dat wij er zijn? Stichting Het Verloren Kind werkt met beperkte capaciteit van vrijwilligers, dus extra hulp is welkom! Neem via deze website contact met ons op, dan kunnen we samen kijken hoe je ons kunt helpen.

Ik wil doneren, hoe kan ik dat doen en waar gaat mijn geld naartoe?
Wil jij iets doen voor slachtoffers van ouderverstoting? Of bijdragen aan het bekender maken van de gevolgen van deze ernstige vorm van emotionele en psychische (kinder)mishandeling? Dat kan! Ga op de website naar DONEREN.
Je kunt daar kiezen uit éénmalig of periodiek doneren. Je kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NLABNA 0117667870 ten name van Stichting Het Verloren Kind.

 • Waar gaat mijn donatie naartoe?
  • Het geven van voorlichting aan (potentiële) slachtoffers
  • Deskundigheidsbevordering richting professionals, de media, de politiek en organisaties
  • Het bijdragen aan projecten, documentaires, onderzoeken of andere initiatieven die de gevolgen van ouderverstoting op de kaart zetten.
 • Kan ik anoniem doneren?

Wil je liever anoniem doneren? Dat kan door overmaking van een bedrag op rekeningnummer NLABNA 0117667870 ten name van Stichting Het Verloren Kind.

 • Bieden jullie hulp aan ouders of kinderen?

Het Verloren Kind biedt zelf geen hulp of advies aan ouders of kinderen. We proberen wel zo veel mogelijk informatie over hulpverlening te delen en hulpverleners ook een plaats te geven op de Leestafel.

 • Hoe weet ik of een hulpverlener goed is?

In het hoofdmenu is een onderdeel over hulp opgenomen. Onder het subkopje “Hulp en advies” staat informatie waar je als ouder op kunt letten als je hulp zoekt. Op de Leestafel staan ook bijdragen van hulpverleners en er kunnen hulpverleners meedoen op het sociale platform. Stichting Het Verloren Kind is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de aard of kwaliteit van hulp die hulpverleners bieden. Als je zelf iets opmerkt dat niet bij de gedragsregels past of volgens jou niet past bij de missie van Het Verloren Kind, dan horen wij dat graag, zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen.

 • Biedt het Verloren Kind bijscholing aan professionals?

Het Verloren Kind biedt zelf geen bijscholing of advies. We proberen wel zo veel mogelijk professionals bij elkaar te brengen zodat zij elkaar verder kunnen helpen, en om zo veel mogelijk relevante informatie met elkaar te delen.