Achtergrondinformatie

Er is ook binnen de Nederlandse instellingen en politiek steeds meer aandacht voor oudervervreemding en -verstoting en voor de mogelijkheden en belemmeringen voor passende maatregelen die er zijn in de huidige regelgeving. Enkele belangrijke documenten tot mei 2023 zijn hier te vinden.

  1. Richtlijnen en beleidsadviezen
  1. Evaluaties van de juridische praktijk rond oudervervreemding en -verstoting
  1. Breder onderzoek naar het functioneren van jeugdbescherming