Zie!

Het Kind met een Ouder met Psychiatrische Problematiek wordt vaak niet (h)erkend door veel (jeugd)professionals, familierechters en advocaten in Nederland. Terwijl destructief gedrag en communicatie…