Knelpunten in de Jeugdwet

Uitspraken door het Europese Hof van de Rechten van de Mens zijn leidinggevend! Dit is belangrijk voor ouders onder OTS! Een samenvatting staat op https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/goede-precedente-uitspraken/leren-uit-ehrm/ . Ouders…