De taak van de rechter

Vroegsignalering partnergeweld en kindermishandeling, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie en de taak van de rechter in keten van familierecht, strafrecht, kinderbescherming en jeugdzorg

DE TAAK VAN DE RECHTER

“De rechter moet, uitgaande van de op de vordering c.q. het verweer toepasselijke rechtsnorm, de volledigheid en juistheid van de gestelde rechtsfeiten aan de orde kunnen stellen. […] Aanvulling van rechtsgronden kan niet zonder herkwalificatie van feiten. […] De rechter heeft de plicht ervoor te zorgen dat hij een zowel feitelijk als juridisch verantwoorde basis voor zijn beslissing heeft, een basis met kloppende alternatieven, niet met vraagtekens die leiden tot verrassingsbeslissingen. Partijen mogen niet worden verrast, maar behoren te weten wat ze kunnen verwachten.” [Daan Asser: ‘Ambtshalve toepassing van rechtsgronden door de Nederlandse rechter, Pagina 357]

https://lnkd.in/e2-s3jua

TOOLS

‘MASIC training: Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld’

https://lnkd.in/deN2PS4A

Kindermishandeling inzichtelijk
Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie

https://lnkd.in/d-XGU5P

Gestructureerde risicotaxatie CARE-NL bij kindermishandeling

https://lnkd.in/g2fYMxE

The Child Abuse Risk Evaluation Dutch Version (CARE-NL): A retrospective validation study

https://lnkd.in/drgq_Ez

Grafische dossieranalyse: een leven in beeld,

https://lnkd.in/eaVPDbuy

Reliability and validity of the four-factor model of parental alienation
Amy J. L. Baker

https://lnkd.in/dB_d2Dfi

Hostage: Identifying Brainwashed Children, Presenting a Case, and Crafting Solutions, Second Edition
By Stanley S Clawar and Brynne V Rivlin

https://lnkd.in/d9mSjKV2

The Battle to Reclaim Mental Health
Dr Craig Childress

https://lnkd.in/ehTkiFvm

Stanley S Clawar
Parent-Child Reunification: A Guide to Legal and Forensic Strategies

https://lnkd.in/exsaQh5h

Invisible Chains
It’s Post-Separation Legal Abuse, Not High Conflict Divorce
Abusers torment their exes through the courts in a form of coercive control.
Lisa Aronson Fontes Ph.D.
January 18, 2022
Reviewed by Vanessa Lancaster

https://lnkd.in/euEBK7zb

Stop Legalizing Incest: The Failure of the Court System to Protect Children
By Barry Goldstein, NOMAS Task Group on Child Custody.

https://lnkd.in/gvsAj2Zq

Federatie Medisch Specialisten
Diagnostiek seksueel misbruik bij kinderen

https://lnkd.in/dNB_3DeX

Institutional Betrayal and Institutional Courage
Jennifer J. Freyd, PhD
Professor Emerit of Psychology, University of Oregon

https://lnkd.in/e6x8SrkM

Guidelines for Interviewing Children During Child Custody Evaluations

https://lnkd.in/dGepVtb5

The NICHD protocol: A review of an internationally-used evidence-based tool for training child forensic interviewers

https://lnkd.in/dMp-v5kB

Training interview protocol van het National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)

https://lnkd.in/gh9-MwB

Vroegsignalering partnergeweld en kindermishandeling, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie en de taak van de rechter in keten van familierecht, strafrecht, kinderbescherming en jeugdzorg 

DE TAAK VAN DE RECHTER

TOOLS

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …