Knelpunten in de Jeugdwet

Uitspraken door het Europese Hof van de Rechten van de Mens zijn leidinggevend!

Dit is belangrijk voor ouders onder OTS! Een samenvatting staat op https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/goede-precedente-uitspraken/leren-uit-ehrm/ .

Ouders worden door de jeugdzorg – zo laat het blijken – buiten deze wetenschap van leidende uitspraken van het EHRM gehouden, en daarmee is er sprake van juridische ongelijkheid. (Equality of arms).

In het civiel recht zijn partijen in de kinderbeschermingsprocedure niet gelijkwaardig (Equality of arms).  De G.I. en RvdK tegenover de beide ouders, en die door oorzaken weer tegen elkaar onder de G.I./RvdK). Ouders staan als one-shotter tegenover een repeat-player. Ouders hebben regelmatig ook geen financiële middelen voor een contra-expertise, een echt diagnostisch traject met begeleiding en enthousiasmerende voorlichting (Rv810a).

EHRM in N.P/Moldava, 6-10-2015, appl.nr. 58455/13 geeft recht om hier rekening mee te houden.

 

Veel over ‘waarheidsvinding’ waarbij de ‘jeugdzorg’ het diagnostische aspect vermijdt, op de reeks artikelen daarover op o.a. https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/waarheid-advoc-struycken .   Ken de knelpunten om bij de rechter mondig te zijn ten dienste van het kind. ‘Jeugdzorg’ is te vaak werkgelegenheidsbeschermend, wegens, zo laat het aanzien, de jaarlijkse subsidie en bezettingsgraden.

 

Verder lezen in het belangrijke artikel van advoc.prof.dr. C. Forder  https://www.dropbox.com/s/j0ffetlhlcu6kta/ZZ-NJB-nr35_C.Forder-Kron.Personen-en-Familierecht.pdf?dl=0  .

 

Kinderrechtenverdrag IVRK artikel 24:

Voor jeugdigen: 

“Als je ziek bent of je hebt iets meegemaakt waardoor je in de war bent, dan heb je recht op echte hulp. Je ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat je die hulp krijgt, ook al bemoeit ‘jeugdzorg’ zich ermee. En de overheid moet ervoor zorgen dat er genoeg goede dokters en andere personen bij om je daarbij te helpen. Ook moeten er genoeg goede plekken zijn waar je geholpen kan worden, zoals ziekenhuizen, of therapeut aan huis. Maar er moet ook genoeg worden gedaan om te voorkomen dat je – ook psychisch – ziek wordt. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Daarom moet er genoeg informatie zijn over gezond leven en opgroeien en moet je ergens terecht kunnen als je daar wat hulp bij nodig hebt.”

Voor volwassenen:

Lid 1.  De Staten die partij zijn, ook Nederland, erkennen het recht van het kind op het genot van de gróótst mogelijke mate van – ook psychische – gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar recht op tóégang tot deze – diagnostisch/therapeutische – voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden (waar de ‘jeugdzorg’ dit vaak negeert).

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …