Congres “De knel van ouderverstoting”

9 september: Congres De knel van ouderverstoting | over de complexe dynamiek van geblokkeerde ouder-kind relaties

1-daags congres waarin het thema ouderverstoting vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken wordt belicht, met een breed spectrum aan sprekers. Gericht op professionals verbonden met de Jeugdzorg en specialistische Jeugd GGZ.

1-daags congres, 9 september 2022 9.30 -17.00 uur, Theater Energiehuis in Dordrecht

Waarom dit congres volgen?

Het congres is gericht op het vergroten van de kennis over geblokkeerde ouder-kindrelaties, bewustwording van de onderliggende dynamieken, inzicht in de valkuilen voor zorgprofessionals en het bespreken hoe je als betrokken professional met deze problematiek kunt omgaan.

Voor wie

Professionals die te maken hebben met de Jeugdzorg en Jeugd (specialistische) GGZ, zoals Jeugdbeschermers, Wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, Familie- en jeugdrechters, Gezinscoaches, Kindbehartigers en Mediators.

Waarom een congres over ouderverstoting?

Ouderverstoting, -vervreemding, -onthechting, contactverlies, geblokkeerde ouder-kind relaties, parental alienation syndrom, er zijn vele namen voor het verschijnsel waarbij na scheiding zo veel spanningen optreden dat een ouder en een kind elkaar langere tijd niet of nauwelijks meer zien. Het is helaas een veelvoorkomend probleem – het thema staat zelfs bovenaan de lijst van meldingen bij Veilig Thuis.

Als specialist op het gebied van gezinnen in conflictscheiding ervaren we in de praktijk van Kinderen uit de Knel hoe complex een geblokkeerde ouder-kind relatie is en dat er veel valkuilen zijn voor de betrokken zorgprofessionals. Er bestaat dan ook handelingsverlegenheid.
Om inzichten, ervaringen en oplossingsrichtingen op dit gebied te delen heeft Stichting Kinderen uit de Knel samen met Familysupporters Drechtsteden het initiatief genomen om een 1-daags congres te organiseren.

Inhoud en sprekers

Zorgprofessionals worstelen met de complexe dynamiek die kenmerkend is voor gezinnen waar deze problematiek speelt; hoog oplopende emoties, de verschillende perspectieven waar je als professional in kan worden meegezogen, en het gevoel van machteloosheid. In het werkveld zijn er veel vragen hoe hier mee om te gaan.
In de praktijk van Kinderen uit de Knel ervaren we hoe complex een geblokkeerde ouder-kind relatie is en dat er veel valkuilen zijn voor de betrokken zorgprofessionals. We hebben niet alle antwoorden, maar merken dat inzicht in de dynamiek, het onderkennen van de meerstemmigheid en het ontwikkelen van een basishouding die daar rekening mee houdt, een belangrijke steun in de rug kan zijn.
Samen met een aantal sprekers die, ieder vanuit een andere achtergrond, ervaring hebben op dit gebied, hebben we een programma voor het congres ontwikkeld waarin het thema breed belicht wordt.

Het congres is gericht op het vergroten van de kennis over geblokkeerde ouder-kindrelaties, bewustwording van de onderliggende dynamieken, inzicht in de valkuilen voor zorgprofessionals en het bespreken hoe je als betrokken professional met deze problematiek kunt omgaan. Met als ultieme doel om samen als lerende werkgemeenschap een stap vooruit te maken in de kennis over en het werken met gezinnen waar deze problematiek speelt, opdat de betrokken kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De sprekers:

  • Dr. Margreet Visser en drs. Justine van Lawick – klinisch psychologen en oprichters Kinderen uit de Knel. Hosts van het congres. Onderwerp: visie op de problematiek en handvatten voor basisattitude en de-escalatie vanuit de keystones Kinderen uit de Knel.
  • Dr. Emma Morris – Anna Freud National Centre for Children and Families. Onderwerp: nieuwe behandelmogelijkheden en ervaringen
  • Mr. Marion Beckers – senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam Familie-en jeugdrecht, lector personen- en familierecht Studiecentrum Rechtspleging, voormalig lid van platform ‘Scheiden zonder schade’. Onderwerp: brug tussen zorg en recht
  • Heleen Koppejan Msc – psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, lid van Expertteam Ouderverstoting, de Alienation Study Group, de European Association of Parental Alienation Practitioners en voormalig lid van platform ‘Scheiden zonder schade’. Onderwerp: vroegsignalering.
  • Frenk van der Linden – ervaringsdeskundige, journalist en auteur van ‘En altijd maar verlangen: de liefdesoorlog van mijn ouders. Onderwerp: Het kind perspectief

Dagvoorzitter is Erik van der Elst – Kinderen uit de Knel therapeut en trainer, systeemtherapeut Lorentzhuis

Accreditatie

De jaarlijkse Inspiratiedag van Kinderen uit de Knel heeft dit jaar de vorm gekregen van het congres De knel van ouderverstoting | over de complexe dynamiek van geblokkeerde ouder-kind relaties, waarbij naast Kinderen uit de Knel therapeuten veel andere zorgprofessionals uit het veld aanwezig zijn.
Het congres biedt inzichten uit de praktijk en onderzoek.
De Inspiratiedag Kinderen uit de Knel is geaccrediteerd bij NVRG, FGzPt, SKJ en NIP/NVO

NVRG 366730 Nascholingscursus: 6 punten
NIP/NVO 366730
K&J/OG herregistratie: 7 punten
K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek 2 punten
FGzPt 366730: 8 punten
SKJ 204438: 7 punten

Datum en Locatie

9.30 – 17.00 uur 9 september 2022 (inclusief lunch)

Theater Energiehuis, Machine 3, Noordendijk 148, Dordrecht

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …