Complexe scheiding

In de complexe “scheiding” c.q. vecht”scheiding” spelen (vrijwel) altijd destructieve communicatiepatronen en -mechanismen door (ex-) partnergeweld. Kindermishandeling is aan de orde van de dag in…