High conflicht ouder bedreigt kinderen in hun ontwikkeling

Complexe scheiding

In deze zogeheten ‘complexe scheiding’ speelt structureel (meestal) eenzijdig psychisch-emotioneel, financieel, fysiek (ex-)partnergeweld.

Veel kinderen in Nederland worden ernstig bedreigd in hun ontwikkeling door hun dwingend controlerend bepalende high-conflict papa of mama. Veel ouders/(ex-)partners leven in onveiligheid door hun dwingend controlerend bepalende high-conflict (ex-)partner.

In deze zogeheten ‘complexe scheiding’ speelt structureel (meestal) eenzijdig psychisch-emotioneel, financieel, fysiek (ex-)partnergeweld.
Geregeld komt het voor dat in deze situaties ook kinderen opgroeien.

Tips voor hulpverleners:

Weet:
Wie met een high-conflict (ex-)partner of ouder leeft, leeft constant in psychisch-emotionele onveiligheid. Het is leven in constante paraatheid van alertheid door de onvoorspelbaarheid van de dwingend controlerend bepalende high-conflict ouder/(ex-)partner.

Deze situaties zijn toxisch voor de slachtoffers door de intieme terreur tijdens en na de relatie!

Veiligheid is een eerste must

In deze situaties is zsm veiligheid en een duidelijke strategie, zoals parallel ouderschap, een must! Uit elkaar deze ouders en zorgen voor veilige omstandigheden!, liefst in het eigen netwerk. Niet alleen het kind is onveilig, OOK de ouder die slachtoffer is.

In deze situatie is Veiligheid voor de slachtoffers: kind en slachtoffer-ouder een eerste vereiste, zoals we ook hanteren als richtlijn in de EHBO en bij de BHV! Hierin is adequaat ingrijpen door instanties om dit geweld snel te stoppen keihard nodig.

Gedegen feitenonderzoek

Daarom is gedegen feitenonderzoek doen naar (de geschiedenis van) geweld, al aan de poort, door getrainde specialisten!, een must. De MASIC-methode en de NICHD-methode van prof. Corine de Ruiter zijn onderzoeksmethoden die hiervoor ingezet kunnen worden. (N.B. Trainingen worden aangeboden door prof. Corine de Ruiter in hoe deze methoden toe te passen, in te zetten bij kind en ouder).

Psychisch-emotioneel, financieel, fysiek (ex-)partnergeweld is onderdeel van het dagelijks leven. Menig kind en ouder worden non-stop ernstig in hun ontwikkeling en leefomstandigheden bedreigd.

Weten we hoe we een onveilige situatie kunnen herkennen?

Zijn we ons hiervan breedverbreid bewust in de jeugdzorg, bij GI en RvdK, bij jeugd-en-gezinsinstanties en onder de rechters? Nee, dat zijn we niet. Weten we hoe, en durven we, deze situaties te (h)erkennen en hiernaar adequaat te handelen? Nee, nog veel te weinig. Zijn deze situaties complex? Nee, we maken deze situaties complex die niet over scheiding gaan, maar over structureel geweld. De destructieve communicatiemechanismen en -patronen spatten er namelijk vanaf. Als je het (her)kent, vallen de patronen van machtsmisbruik, tegenwerking, agressie, intimidatie, leugens, chantage, het niet houden aan afspraken en dwarsliggen jegens (ex-)partner, etc. algauw op. Het structurele tegenwerken en dwarsliggen jegens (ex-)partner door de high-conflict ouder is HET patroon van deze persoon. Dit is HET patroon rechtstreeks aan het adres van (ex-)partner, en ook via het kind, het netwerk, GI, RvdK, rechters etc..

VEILIGHEID = STAP 1!

N.B.: Wil horen waar kind en ouder vandaan komen. Dan kun je ook adequaat handelen. 

Bron: Franka Guiking 

 

 

 

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …