Kinderen worden bedreigd in hun ontwikkeling

Kinderen zijn slachtoffer

Slachtoffer zijn als (ex-)partner van psychisch-emotioneel, financieel, fysiek (ex-)partnergeweld, dit komt veel voor in Nederland achter veel voordeuren. En als dit slachtoffer ouder is van kinderen in deze constante psychisch-emotionele onveilige situatie met betreffende high-conflict andere ouder, zijn deze kinderen ook slachtoffer en worden ze daarmee ernstig bedreigd in hun ontwikkeling. 

De kinderen zijn namelijk: 

  • getuige van deze constante strijd/agressie en negatieve sfeer jegens hun andere ouder tijdens en na de relatie; ze worden stelselmatig negatief beïnvloed over de andere ouder met onwaarheden, negatief gezucht over de andere ouder, het structureel weigeren hulp toe te staan voor de kinderen en het (ex-)gezin als de andere ouder dit wenselijk vindt, het zelf niet houden aan afspraken en vervolgens beweren naar de kinderen dat de andere ouder zich niet aan de afspraken houdt, het spelen van slachtoffer naar de kinderen door op hun schuldgevoel in te praten (zorg voor mij, ik ben er toch ook voor jou?), etc., 
  • geregeld zelf doelwit van de extreme boosheid van deze high-conflict ouder, 
  • de boodschapper van de high-conflict ouder (geparentificeerd kind): bijv. door het omgangsschema te bespreken met de andere ouder, en zo meer, 
  • meestal totaal aan het vervreemden van zichzelf door de stem van de high-conflict ouder over te nemen en dit intrinsiek te maken uit zelfbehoud. Dit is geregeld de veiligste optie voor het kind, en dit gebeurt onbewust. En dit leidt dan ook geregeld tot het niet bewust verstoten van hun liefdevolle, veilige ouder. 

Eenzijdige strijd  

We realiseren ons nog veel te weinig, geregeld ook nog totaal niet, dat deze (ex-) gezinssituaties, die we in Nederland de complexe scheiding noemen, in de kern (meestal) eenzijdige strijd en agressie als oorzaak hebben door de high-conflict ouder. En waardoor een heel (ex-)gezin ziek wordt, ook wel toxisch genoemd, door deze intieme terreur. Deze ouder c.q. (ex-)partner denkt, communiceert en handelt vanuit de eigen existentiële angst en onzekerheid met grote behoefte aan dwang, controle, beheersen en overheersen jegens alle gezinsleden om de eigen onzekerheid en angst letterlijk te overschreeuwen. 

Wat doet deze high conflict ouder?

  • het stelselmatig dwarsliggen en tegenwerken van de (ex-)partner/de andere ouder (deze moet vernietigd worden). 
  • de kinderen en ook derden, netwerk, professionals van bijv. GI en RvdK te manipuleren en structureel te voorzien van onwaarheden over de andere ouder/ (ex-)partner.

Weet: Deze onveiligheid start al tijdens de relatie van de high-conflict ouder jegens de andere ouder, meestal pas als de moeder zwanger raakt, en vervolgens in verhoogde mate als de kinderen er zijn. 

Als de ouder die hier slachtoffer van is de moed op kan brengen te ontsnappen uit deze toxische relatie, begint de eenzijdige oorlog vaak uit de hand te lopen. Zeker als niemand deze onveiligheid serieus neemt. En dit gebeurt veel, ook onder de vleugels van professionele instanties als GI, RvdK, rechters, etc…. 

Bron: Franka Guiking

 

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …

The Bystander role

The Bystander Role The “bystander” role in the trauma reenactment narrative is critical. The choice before the mental health professionals, attorneys, and the court in…