Stop DARVO

STOP DARVO IN FAMILIERECHTSPRAAK M.B.T KINDERRECHTEN EN VERBETER
(1) FEITENONDERZOEK,
(2) KINDERBESCHERMING
(3) REGIEVOERING IN DE KETEN VAN FAMILIERECHT, STRAFRECHT, KINDERBESCHERMING EN JEUGDZORG
Als uitgangspunt geldt het universele rechtsbeginsel voor Trias Politica, wetgeving en rechtspraak:
1) de volledigheid en de juistheid van het feitencomplex,
(2) rechtsbescherming en
(3) waarheidsvinding,

Waarheidsvinding in het civiele (proces)recht
de Groot, G.
https://lnkd.in/g223BVH

Ambtshalve toepassing van rechtsgronden door de Nederlandse rechter
Daan Asser
https://lnkd.in/e2-s3jua

Door muren kijken Suggesties voor hervorming van de cassatierechtspraak
Barendrecht, J.M.
https://lnkd.in/dyTq6nK9

Van Consistentie naar Coherentie: De Betekenis  en Bevordering van Rechtseenheid in Rechtsfilosofisch Perspectief, Cristian S. Avendaño Canto
https://lnkd.in/erUfR9Zq

Bestaande arresten van de Hoge Raad met betrekking tot zaken waar zorgen over mogelijke ‘mishandeling of misbruik van het kind’ deel van uitmaken, komen in aanmerking om door de Hoge Raad op basis van bovenstaande uitgebreide toetsingscriteria te worden herbeoordeeld, en geschonden rechten en kennelijke fouten komen in aanmerking om ambtshalve en in goede justitie door de Hoge Raad te worden hersteld. Zie ook:

Kindermishandeling inzichtelijk
Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie
Paul Pollmann

Ebook ePUB: Child Abuse Risk Evaluation Versie 2 – Corine de Ruiter en Martin Hildebrand

Grafische dossieranalyse: een leven in beeld,
Martine F. Delfos

The Interplay between Criminal and Family Proceedings, Pamela Scriven QC and Timothy Hanson

STOP DARVO IN FAMILIERECHTSPRAAK M.B.T KINDERRECHTEN EN VERBETER (1) FEITENONDERZOEK, (2) KINDERBESCHERMING (3) REGIEVOERING IN DE KETEN VAN FAMILIERECHT, STRAFRECHT, KINDERBESCHERMING EN JEUGDZORG

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …