Heeft de vervreemde ouder dezelfde kwaliteiten als de vervreemende ouder?

Is it coincidental that the Target Parent is often represented as having qualities that the Alienating Parent has?
No, this is not only coincidence, very often what this represents is the primitive Psychological Defense of “Projection.” Projection is the largely unconscious assignment or Projection, of one’s own qualities onto the other, in this case the Target Parent.
In effect, when this is going on the Alienating Parent frequently provides a laundry list of what they are all about in their accusations about the Target Parent. In other words, a very controlling alienating parent will accuse the targeted parent of being controlling when they are not at all. This process is actually very common in these cases.
#parentalalienation
Is het toeval dat de Doelouder vaak wordt voorgesteld als iemand met kwaliteiten die de Vervreemdende Ouder heeft? Nee, dit is niet alleen toeval, heel vaak vertegenwoordigt dit de primitieve psychologische verdediging van ‘projectie’. Projectie is de grotendeels onbewuste opdracht of Projectie, van de eigen kwaliteiten op de ander, in dit geval de Doelouder.
In feite, wanneer dit aan de gang is, geeft de vervreemdende ouder vaak een waslijst van waar ze allemaal over gaan in hun beschuldigingen over de doelouder. Met andere woorden, een zeer controlerende vervreemdende ouder zal de beoogde ouder ervan beschuldigen controlerend te zijn terwijl ze dat helemaal niet zijn. Dit proces is eigenlijk heel gebruikelijk in deze gevallen.
#parentalalienation

Gerelateerde Artikelen

The Bystander role

The Bystander Role The “bystander” role in the trauma reenactment narrative is critical. The choice before the mental health professionals, attorneys, and the court in…

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …