Voorbeelden van dwangmatige controle en dominatie

Dwangmatige controle en dominantie 

Zij/Hij heeft maar één visie:  Haar/zijn visie. 

Zij/Hij bepaalt hoe de dingen moeten gaan, hoe het hem het beste uitkomt
en lacht jouw verzoeken en redenen weg. 

Zij/Hij neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aanspreekbaar op zijn gedrag. 

Zij/Hij toont geen empathie en raakt geïrriteerd als jij je kwetsbaar opstelt. 

Zij/Hij eist dat jij iets oppakt om jouw aanpak en het resultaat af te branden. 

Zij/Hij beoordeelt jou om zijn eigen ‘tekortkomingen’ te verbloemen. 

Zij/Hij kan geen rekening houden met een ander en draait het om, verwijt een ander verwachtingen te hebben en geen rekening met hem te houden.

Zij/Hij wil de controle houden – zonder overleg – en draait het om
Verwijt jou alles te willen bepalen als je je eigen plan trekt omdat overleg niet mogelijk is. 

Het gaat haar/hem niet om de inhoud of iemands welzijn, zij/hij eist erkenning voor zijn ‘rol’ en ‘deskundigheid’.
Een overleg is voor haar/hem een podium om jou te beschuldigen en te verwijten.

Zij/Hij roept jou ter verantwoording voor haar/zíjn leugens en verdraaiingen.

Zij/Hij gebruikt licht ontvlambare instabiele mensen om de druk op jou op te voeren en haar/hem in zijn grootsheid te bevestigen.

Zij/Hij pretendeert lasten met liefde te dragen maar gebruikt het om haar/zijn ‘rol’ en ‘goede bedoelingen’ te profileren en de controle te houden. 

Het boeit haar hem niet wat een ander van haar/hem denkt zolang diegene maar doet wat zij/hij wil.

Bron: Ilse Westerhof 

 

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …