MASIC en NICHD

Trainingen 

Om effectief te kunnen zijn met conflictscheidingsgezinnen moet de professional een onpartijdige houding aannemen. Het gevaar van ‘meegaan in de loopgravenoorlog’ is groot, omdat deze ouders een sterk emotioneel appel doen op professionals. Juist hierom is gestructureerd feitenonderzoek nodig. 

In Nederland hebben we inmiddels ervaring opgedaan met twee methoden voor gestructureerd feitenonderzoek: 

  • De MASIC voor gestructureerd onderzoek naar partnergeweld bij conflictscheidingen 
  • Het NICHD interview protocol voor onderzoek naar de ervaringen van het kind 

We bieden training aan in deze methoden. We verwachten op termijn andere evidence-based methoden te kunnen toevoegen. 

Klik hier voor informatie over MASIC training. 

Klik hier voor informatie over NICHD training. 

 

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …

Relavante buitenlandse websites

Relevante buitenlandse websites  In Angelsaksische landen bestaat al een langere traditie van wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling voor diagnostiek en interventies bij conflictscheidingen. Op onderstaande websites…