Juridische wantoestanden in Nederland

De juridische wantoestanden in Nederland –  Gerard Stokkink 

 In landen om ons heen bestaan wetten om conflicten omtrent het frustreren van omgang tussen ouder en kind direct te onderzoeken en de kop in te drukken; alleen in Nederland niet. 

Bij ons in Nederland wordt het grootste aantal kinderen in Europa van hun ouders gescheiden, zonder helder aanwijsbare redenen. 

Het wordt de hoogste tijd dat ook bij ons een wet komt die deskundig onderzoek vereist vóórdat uithuisplaatsing plaatsvindt of contactverlies kan plaatsvinden zonder enig feitenonderzoek door de jeugdzorg, maar waar de rechtspraak blind op vaart.  

Door: 

  • gebrek aan deugdelijk feitenonderzoek, en  
  • gebrekkige verslagleggingen.  
  • Onvoldoende deskundigheid en  
  • gebrek aan continuïteit binnen de hulpverlening.  
  • gebrek aan regie en communicatie.  
  • Het ontbreken van een effectief klachtrecht en tot slot  
  • flink gebrek aan individuele rechtsbescherming. 

Bron: Gerard Stokkink

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …