High conflict ouder en eenzijdig geweld

Complexe scheidingen zijn zeer ontwrichtend voor slachtoffers. Complexe scheidingen zijn een ernstige bedreiging voor het psychisch-emotioneel fysiek welbevinden en welzijn van alle slachtoffer-gezinsleden door de high-conflict ouder die een heel gezinssysteem ziek maakt (zoals Putin communiceert en handelt, zo doet een high-conflict ouder dit ook: de (ex-)partner moet vernietigd worden als hij of zij geen ‘Ja en Amen’ zegt op wat ‘de high-conflict ouder wil).

Eenzijdig geweld

De high-conflict ouder zal er alles aan doen om iedereen te overtuigen dat de andere ouder de pleger van geweld is.

Weet:
Eenzijdig geweld is wat speelt in deze (ex-)gezinssituaties, maar dit wordt structureel ontkend en genegeerd door menig medewerker van GI, RvdK, huisarts, jeugd-en-gezinsinstanties, rechters,….blijkt op grote schaal. Omdat men niet (h)erkent wat IS, omdat men niet adequaat durft in te grijpen. En hierdoor gaat het mis op grote schaal voor veel kinderen en slachtoffer-ouders.

Betrokkenheid van instanties

De betrokkenheid van instanties verergert vaak deze situaties.
Dit komt door het volgende:

  • de high-conflict ouder wordt vaak blind geloofd,
  • er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan door specialisten,
  • er vindt geen feitenonderzoek plaats en de feiten die er zijn worden geregeld genegeerd, die komen niet in de rapportages te staan die naar de rechter gaan,
  • er is geen kennis en inzicht over de destructieve communicatiemechanismen en -patronen die stelselmatig spelen in deze situaties, waardoor er niet adequaat wordt gedacht, gecommuniceerd en gehandeld, waardoor geweld toeneemt,
  • medewerkers laten eigen oordelen, invullingen, aannames, eigen visie prevaleren boven de realiteit van kind en ouder en willen niet horen dat structureel (ex-)partnergeweld aan de orde van de dag is,
  • men focust op omgangsschema’s en niet op de kern van het probleem,
  • men is bang om adequaat in te grijpen en maakt kind en ouder die slachtoffer zijn verantwoordelijk voor het geweld van de high-conflict papa of mama/ouder. Denk aan UHP en OTS, denk aan uit het ouderlijk gezag geplaatst worden als veilige ouder of de kinderen bij de high-conflict papa of mama laten wonen met als opgaaf van reden: de impasse doorbreken, rust voor het kind?? 

Er wordt niet herkend

Geregeld gaat het gigantisch mis in de samenwerking tussen medewerkers, kinderen en ouders die met jeugdbescherming en jeugdzorg te maken krijgen bij de complexe scheidingen. Er wordt nl. niet geluisterd, niet (h)erkend wat kind en ouder aangeven over hun realiteit. We kijken massaal weg van dit geweld.

Alle ouders die ik spreek, adviseer en coach zitten in deze complexe scheidingssituatie. Al deze ouders hebben te maken met psychisch-emotioneel financieel fysiek (ex-)partnergeweld jegens hen, via hun kinderen, via medewerkers, via naasten en netwerk. Allemaal hebben ze van doen met een high-conflict (ex-)partner die op alle mogelijke manieren tegenwerkt, manipuleert, chanteert, feiten verdraait, waar medewerkers dit geweld in stand houden en verergeren.

Bron:

Franka Guiking

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …