Het is juridische mishandeling na de scheiding, geen conflictueuze echtscheiding

Misbruikers kwellen hun exen via de rechtbank in een vorm van dwangmatige controle.

Geplaatst op 18 januari, 2022
Lisa Aronson Fontes Ph. D, samen geschreven met Christine Cocchiola, LCSW.

BELANGRIJKE PUNTEN

Misbruikers van huiselijk geweld oefenen vaak controle uit over hun ex-partners via het rechtssysteem. Juridisch misbruik na een scheiding eist een enorme psychologische tol van slachtoffers en kinderen. Het rechtssysteem ziet juridisch misbruik vaak aan voor “echtscheiding met een hoog conflict”.
Wanneer misbruikers de rechtbank gebruiken om hun ex-partners lastig te vallen, beschouwen rechters soms “het echtpaar” als het probleem, waarbij ze verzuimen de juridische manoeuvres te identificeren als een vorm van voortdurend misbruik.
Voogden, voogdij-beoordelaars en rechters identificeren voogdijgeschillen waarbij een huiselijk geweldpleger vaak ten onrechte betrokken raakt bij “hoog conflict echtscheidingen”. De term “echtscheiding met hoog conflict” suggereert een symmetrische en parallelle escalatie van beide partijen. Echter, in de meeste “hoog conflict” echtscheidingszaken zien we in werkelijkheid één “partij die eerder naar een conflict toe wordt getrokken dan ervan weg te gaan” (Rosenfeld et al., 2019).
Deze zaken worden gekenmerkt door één “high conflict litigant” die macht uitoefent door zijn ex herhaaldelijk voor de rechter te slepen. Met andere woorden, een misbruiker creëert een reeks van gerechtelijke complicaties om een echtscheiding of voogdijzaak onmogelijk te maken om op te lossen, zodat het jaren doorgaat. Het probleem is niet het echtpaar – het probleem is één lid van het echtpaar en moet dienovereenkomstig worden behandeld. De mishandelaar wil dat de zaak zich voortsleept en geniet van deze kansen om de ex-partner te blijven laten lijden.
Bron: Ekaterina-Bolovtsova/Pexels
Deze dwangmatige controletactiek wordt divers juridisch misbruik (Douglas, 2018), vexatious litigation (Fitch & Easteal, 2017), procedureel misbruik (Miller & Smolter, 2011), gerechtelijk terrorisme (Tucker, 2021), en custody stalking (Elizabeth, 2017) genoemd. Huiselijk geweldplegers acteren de rol van een liefhebbende en zorgzame ouder die halftijds of meer bij hun kinderen wil zijn, terwijl hun ware doel is om een continue route te onderhouden om hun ex-partners te treiteren.
Vaak creëert de huiselijk geweldpleger een vals (gaslighting) verhaal dat de andere ouder veel of al zijn ouderlijke rol zou moeten verliezen omdat hij “geestelijk instabiel” is. De huiselijk geweldpleger kan ook beweren dat de beoogde ouder probeert de rol van de huiselijk geweldpleger in het leven van de kinderen te ondermijnen en het spookbeeld van “oudervervreemding” oproepen.
Het is vaak legitiem voor de partner van een mishandelende ouder om te proberen de kinderen te beschermen tegen blootstelling aan misbruik, of om te proberen zijn of haar eigen veiligheid te waarborgen tegen de mishandelende partner door het contact van die partner met de kinderen te beperken.
References
Clements, K.A.V., Sprecher, M., Modica, S., Terrones, M., Gregory, K., & Sullivan, C. (2021). The use of children as a tactic in intimate partner violence and its relationship to survivor mental health. Journal of Family Violence, DOI: 10.1007/s10896-021-00330-0
Douglas, H. (2018). Legal systems abuse and coercive control. Criminology & Criminal Justice, 18, 84-99.

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …