Adviesrapport Expertteam ouderverstoting/ complexe omgangs­ problematiek

Voor u ligt het eindrapport van het Expertteam ouder­ verstoting/complexe omgangsproblematiek (hierna expertteam of ET). Het expertteam is ingesteld om de positie van ouders en kinderen in situaties van ouder­ verstoting te verbeteren. Het contact tussen ouders en kinderen moet in onze samenleving optimaal worden gewaarborgd en contactverlies moet dus voorkomen worden.

Het expertteam is gevraagd hierover een advies uit te brengen en daarbij samen te werken met ervarings­ deskundigen. Het expertteam spreekt zijn dank uit aan alle kinderen en ouders, en professionals, die hun ervaringen hebben gedeeld, en daarmee in grote mate hebben bijgedragen aan de aanbevelingen.

Hier kun je het hele adviesrapport van het expertteam ouderverstoting complexe omgangsproblematiek lezen:

Adviesrapport

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …