Rust en Veiligheid bij een complexe scheiding

Safety First

Wat essentieel is bij begeleiding van de complexe scheiding is om rust en veiligheid te creëren als jeugd-en-gezinsmedewerker, als jeugdbeschermer en raadsonderzoeker, als rechter. Dit is een eerste Must Do. Want: Safety first voor slachtoffers (lees: (ex-)partner en kind) van het geweld dat structureel speelt in deze situaties door toedoen van de high-conflict ouder! Net als we bij EHBO en BHV leren: Safety first!

Eenzijdige strijd bestaat!

Weet: Eenzijdig geweld en strijd bestaat. (Putin laat zien hoe deze destructieve mechanismen en patronen werken. In de complexe scheiding spelen deze zelfde mechanismen).

Ons huidige beleid en gedachtengoed in Nederland in onze begeleidingstrajecten is zeer geregeld destructief voor slachtoffers in deze situaties. Victim blaming komt veel voor door onze denk- en handelswijze. D.w.z. dat we slachtoffers verantwoordelijk maken en beschuldigen van het geweld in hun situatie ipv de verantwoordelijke high-conflict papa of mama.

Denk aan UHP en OTS dat op naam van het kind komt te staan. Niet de high-conflict ouder, maar het kind draait zo op voor dat wat deze ouder aanricht aan psychisch-emotionele fysieke schade door onze inrichting in Nederland van Jeugdbescherming en Recht.

Waar ligt de focus?

Wat maakt dat dit zo is:
Op dit moment ligt de focus nog (vrijwel) altijd op gezamenlijk ouderschap, ouderschap samen, mediation en het omgangsschema. Geweld komt eigenlijk niet aan de orde. Meestal negeren we dit gegeven. Dit is ons veelvoorkomende gedachtengoed in Nederland waarmee al deze situaties verergeren naar onveiliger. Als je dit gedachtegoed vervangt door Veiligheid voorop voor een ieder, ouders uit elkaar, parallel ouderschap, dichtgetimmerde afspraken en toezicht met begeleide omgang voor de high-conflict ouder, waarbij de GGZ wordt betrokken, komen we uiteindelijk mogelijk uit waar we uit moeten komen: rust en veiligheid voor slachtoffer-ouder en kind. Van ernstige ontwikkelingsbedreiging naar gezond mogen ontwikkelen tot volwassene.

Bewustzijn creëren

Als we ons bewust worden van het feit dat er in deze situaties psychisch-emotioneel, financieel, fysiek (ex-)partnergeweld ten grondslag ligt aan deze situaties, gaan we ons realiseren dat gezamenlijk ouderschap middels trajecten als mediation, ouderschap blijft en kind uit de knel destructieve aanvliegroutes zijn.

Er is gedegen onderzoek nodig naar de geschiedenis van geweld, al aan de poort.
We hebben specialisten nodig in 60-70% van de gezinssituaties die onder de vleugels zijn van jeugdzorg en jeugdbescherming. In veel gevallen verergeren deze situaties omdat dit eigenlijk mede door de GGZ opgepakt zou moeten worden waar dat nu niet tot weinig gebeurt. Hier speelt geregeld persoonlijkheidsproblematiek en Transgenerationele overdracht van geweld door eigen jeugdtrauma bij de ouder(s).

Erkenning is hard nodig.
Met lef om in te grijpen.
Als betrokken instanties niet ingrijpen en dit niet stoppen geraken slachtoffers uitgeput en zwaar getraumatiseerd.

It takes a village to create safety

🙏

Bron: Franka Guiking

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …