Ouderverstoting: machtsmisbruik en manipulatie troef

ouderverstoting: machtsmisbruik en manipulatie troef

pastedGraphic.png

” De term ouderverstoting verwijst naar de weigering van een kind om een van zijn ouders te willen zien of weerstand heeft om dit te willen. Ouderverstoting wordt veroorzaakt door het gedrag en de input van de andere ouder, vaak in stand gehouden door diens vrienden en/of familie, eigenlijk iedereen die een relatie met die ouder onderhouden. Vastgesteld kan worden dat deze ouder de verstoting veroorzaakt. ”

pastedGraphic_1.png

Éen ouder heeft geen invloed op wat er gebeurt

Quote: ” Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er 22 miljoen volwassenen in de VS zijn die slachtoffer zijn van ouderverstoting en dit zelf ook weer reproduceren. Ouderverstoting kan worden ingedeeld van licht naar ‘moderate’ tot een ernstige vorm. Er heerst het algemene beeld dat beide ouders zich hieraan schuldig maken, maar de praktijk wijst uit dat één ouder nauwelijks of geen invloed heeft op wat er gebeurt. De verstotende ouder controleert alles; van toegang tot (communicatie met) het kind tot wat het kind over de andere ouder hoort. Alles wordt negatief en vijandig door de controlerende ouder op het kind geprojecteerd, terwijl men denkt dat zij het kind wil beschermen’.

Intiem terrorisme

Onderzoek naar de dynamiek in deze families toont aan dat de ouder die zich het meest verzet (tegen de ongelijkwaardige relatie tot het kind) met een ernstigste vorm van ouderverstoting te maken kreeg. Terwijl dit bij ouders met gelijkwaardig ouderschap niet het geval is. Ouderverstoting is een vorm huiselijk geweld in de vorm van ‘intiem terrorisme’. Het is het machtsmisbruik door één ouder die de andere ouder weinig tot geen invloed geeft in de opvoeding of omgang helemaal verbied. De radeloze ouder wordt machteloos gemaakt wanneer gelijkwaardig ouderschap ontbreekt. Vaak wordt deze ouder gezien als ‘moeilijk’ door de hulpverlening, terwijl deze in feite slachtoffer is, net als het kind.

Ouderverstoting als kindermishandeling

We spreken al langer over ouderverstoting als kindermishandeling. Dat is het in feite ook. Ouders die zich hieraan schuldig maken mishandelen het kind niet alleen psychologisch maar vaak ook fysiek, zoals sociale isolatie (denk hierbij aan de lockdowns als excuus) en andere vormen van controle. Zolang het kind maar wordt weggehouden bij de andere ouder. Dit is uitermate schadelijk voor een kind, ook voor toekomstige relaties van het kind. Ouderverstoting is daarom een vorm van huiselijk geweld: het doel is de andere ouder te schaden in diens relatie met het kind.” Onderzoek wijst uit dat de verstotende ouder zelf ook beschadigd is geweest en een vorm van psychopathie heeft (borderline, narcisme of andere persoonlijkheidsstoornis)

Hersenschade kind door ouderverstoting (op 26’00”):

Tijdens haar lezing in Athens (2020) legt Prof. Jennifer Harman het mechanisme achter ouderverstoting uit en waarom dit gelijk staat aan (intiem) huiselijk geweld

De lezing maakt duidelijk hoe justitie onbewust meewerkt aan ouderverstoting. Gebrek aan deskundig onderzoek binnen de jeugdzorg-keten zorgt ervoor dat de macht bij de verstotende ouder ligt en deze misbruikt om het conflict in eigen voordeel uit te buiten.

Het gedrag van kinderen (pubers, jong volwassenen of hoe je ze ook wil noemen) die het psychologisch afweermechanisme ‘gespleten loyaliteit’ moeten inzetten als gevolg van jarenlange misleiding en manipulatie hebben een zwart-witdenken ontwikkeld. Hierbij is de ene ouder favoriet en kan niets fout doen, terwijl de andere ouder rigoureus wordt afgewezen omdat die ‘liefdeloos, niet betrokken of gevaarlijk’ zou zijn. Alles valt of staat met de rechter die dit soort zaken moet behandelen in de rechtszaal. Vraagt deze flink door dan blijft er niets over van alle aantijgingen.

Treatment of Attachment-Based “Parental Alienation”

pastedGraphic_2.png

Bron: Gerard Stokkink

CEO at Expertisecentrum Lichaamstaal (ELN),retired Lecturer at UvA/HvA, researcher & docent non verbal communication, expertise Parental Alienation, à titre personnel.