Ouders in een complexe scheiding komen er samen niet uit. NOOIT!

Kinderen in complexe scheidingssituaties van hun ouders staan psychisch-emotioneel en fysiek zwaar onder druk, mentaal, constant.
(Ex-)partners van plegers van psychisch-emotioneel, financieel en/of fysiek geweld staan zwaar onder druk, mentaal, constant.

In het belang van het kind

Als we in het belang van het kind willen denken en hun veilig opgroeien tot volwassene, is het zaak dat we ‘de angel’ onveiligheid in gezinnen eruit gaan halen.
Nu duwen we massaal de angel dieper en dieper in de kinderen en ouders die slachtoffer zijn van geweld door (een van) hun ouder(s) en (ex-)partner. Veel gezinnen en hun systemen geraken zieker en zieker door dit (onbewust) onveilig denken en handelen van professionele instanties, derden.

‘Er samen uitkomen’

‘Men’ vindt geregeld: ‘Waar er 2 zijn, strijden er 2’ ‘Jullie ouders zijn beide verantwoordelijk’ ‘Jullie moeten er samen uitkomen in het belang van jullie kind’. Even wat veel gehoorde uitspraken die ouders in deze situaties over het algemeen te horen krijgen.

Wat ‘men’ zich over het algemeen niet realiseert, is dat hierdoor het psychisch-emotionele geweld via hen (bijv. huisarts, jeugdbeschermer, raadsonderzoeker, sociaal professional), via de kinderen (denk aan bijv. ontwikkelen gedragsproblemen, psychische klachten, oudervervreemding, suïcidale gedachten), via derden (vrienden, kennissen) zal toenemen.
De impact is gigantisch EN giftig voor elk gezinslid.

Ouders komen er samen niet uit

Wat opvalt in de complexe scheidingen: ouders komen er maar niet uit samen. Zelfs over bijv. een broodtrommel kan er ogenschijnlijk een tweezijdige strijd zijn.

Weet:
– ouders in een complexe scheidingssituatie zullen er nooit uitkomen samen. Nooit! 
– omdat (meestal) 1 van beide ouders stelselmatig tegenwerkt. Die wil juist strijd, controle, macht, beheersen van een ieder. Die wil macht via deze strijd jegens en over de andere ouder en de kinderen, en via de kinderen.
– de pleger denkt niet in het belang van zijn of haar kind, maar in het belang van zichzelf, ook al zegt deze ouder in het belang van zijn of haar kind te denken.
– deze situaties zijn bijzonder onveilig voor de slachtoffers (kind EN ouder) en vragen om gedegen feitenonderzoek, steun, begrip, een luisterend oor, intensieve begeleiding en toezicht, en een hele duidelijke HO STOP! van dit geweld.
– mediation (middels programma’s als ‘Kind uit de knel’) is HET ingrediënt voor verergering van het geweld in deze situaties.

Dit is niet te doen alleen.
Veiligheid moet in deze situaties voorop komen te staan voor kind EN ouder. Ipv ‘Jullie als ouders moeten er samen uitkomen’.

Verergering van de onveiligheid is te voorkomen als we direct aan de poort bij de melding, bij Veilig Thuis of het wijkteam, gedegen feitenonderzoek gaan doen naar (de geschiedenis van) geweld. Middels bijv. de MASIC-methode en NICHD-methode van prof. Corine de Ruiter door deskundige professionals met kennis en ervaring op het gebied van psychiatrische problematiek en psychisch-emotioneel geweld.

We kunnen geweld samen echt verminderen. Met lef. 

Bron: Franka Guiking op LinkedIn 

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …