De neiging van vrouwen om een juridisch of dienstverlenend systeem te manipuleren 

De neiging van vrouwen om een juridisch of dienstverlenend systeem te manipuleren 

“Ze gebruikte valse beschuldigingen van kindermishandeling om mij door de familierechtbank uit het leven van mijn kinderen te laten verwijderen gedurende de vijf maanden die nodig waren om de beschuldigingen ongegrond te laten blijken, en dit hielp haar vervreemdende pogingen”. 

“Ik heb haar nooit aangevallen of teruggevochten. Ik heb soms geprobeerd haar in bedwang te houden om te voorkomen dat ze me aanviel… Ze liet me dan een paar dagen later blauwe plekken zien en vertelde me dat ze me bij de politie kon aangeven voor mishandeling en dat die haar verhaal zouden geloven”. 

Het gebruik van valse beschuldigingen past in wat Tilbrook et al. (2010) juridische en administratieve agressie hebben genoemd; de neiging van vrouwen om een juridisch of dienstverlenend systeem te manipuleren ten nadele van hun partner. Het uiten van valse beschuldigingen (bijvoorbeeld van IPV of kindermishandeling) kan een verwoestende impact hebben op mannen en hun welzijn, maar heeft ook gevolgen voor de relatie met hun kinderen door mechanismen als oudervervreemding (bv. Gardner, 2002). De dreiging van valse beschuldigingen en een bewustzijn van de genderstereotypen die binnen het dienstverleningssysteem bestaan, zouden een man waarschijnlijk dwingen zijn gedrag te veranderen om de gevolgen te vermijden. 

Bates, Elizabeth (2019) “Walking on egg shells”: een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van mannen met intiem partnergeweld. Psychology of Men and Masculinities. 

het volledige artikel is hier te downloaden: 

https://lnkd.in/dp8PNpn  

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …