De kern van het probleem bij jeugdzorg en rechters

De focus gaat uit naar beide ouders door jeugdwerkers/-professionals, familierechters, advocaten, etc. in de zogeheten ‘complexe scheiding’ of ‘vechtscheiding’. Beide ouders worden verantwoordelijk gemaakt voor de destructieve communicatiemechanismen en -patronen van de high-conflict ouder onder het mom van ‘de strijd die maar niet stopt tussen ouders’. En dit is pertinent onjuist.

De term ‘complexe scheiding’ of ‘vechtscheiding’ is daarom ook misplaatst en misleidend. Want:
– niet beide ouders zijn verantwoordelijk voor de eenzijdige strijd en zelfs het psychisch-emotionele fysieke financiële geweld van de high-conflict ouder die maar aanhoudt,
– niet beide ouders zijn verantwoordelijk voor de ernstige ontwikkelingsbedreiging van het kind veroorzaakt door de high-conflict papa of mama.

Er is echt sprake van 1 ouder die met zijn of haar eigen complex jeugdtrauma deze (ex-)gezinssituaties toxisch en destructief maakt voor het kind en het hele (ex-)gezinssysteem. En daar word jij als jeugdwerker/-professional, familierechter, advocaat mede ingezogen om de voor het kind veilige ouder te verstoten van het kind. Helaas is dit aan de orde van de dag op grote schaal in Nederland. En we herkennen het meestal niet.

De zogenaamd ogenschijnlijk toffe, aardige ouder die zegt te willen overleggen, die zegt eruit te willen komen samen, die zegt dat de andere ouder suïcidaal is, emotioneel-labiel is, die zegt zijn of haar kind te zullen beschermen (vanuit een gevoel van grandioziteit), en wat al niet meer, die pretendeert en veinst wat hij of zij precies niet doet en niet voorleeft buiten jouw zicht. Jij moet alleen gaan geloven dat de desillusie die hij of zij creëert de waarheid is. En dit lukt de high-conflict ouder zeer goed door de slachtofferrol reddersrol en aanklagersrol moeiteloos in elkaar over te laten lopen om jou zo om de tuin te leiden.

Maar. Zo gauw je vragen stelt aan en doorvraagt bij de high-conflict ouder, gaat reflecteren op uitspraken van deze ouder, vraagt om een gedegen onderbouwing bij uitspraken, vraagt om aan afspraken te houden (doet de high-conflict ouder nooit), dan valt deze ouder direct door de mand. Ook kan deze ouder de ene keer iets heel anders beweren dan de andere keer. Daarnaast, deze ouder zal direct proberen af te leiden van zichzelf, op andere onderwerpen overgaan en geen antwoord geven op je vragen, mogelijk heel boos op je worden als je te dichtbij komt, want dan voelt deze ouder zich bedreigd (hij/zij zal zeggen dat jij hem of haar bedreigt).

Je kunt de high-conflict ouder binnen afzienbare tijd ontmaskeren. Ga maar eens vragen stellen en reflecteren op eigen uitspraken, gedrag en communicatie. Focus op deze ouder zelf zal duidelijk maken dat deze ouder geen eigenaarschap toont, geen verantwoordelijkheid neemt en alles buiten zichZelf legt.

‘Men’ maakt het zichzelf moeilijk als (jeugd)professional door te focussen op gezamenlijk ouderschap.
Leer focussen op rust en veiligheid. Houdt die koers aan. 🙏

 

Buitenshuis de "charmante meewerkende" ouder, binnenshuis een ware tiran. Dit kenmerkt de high-conflict ouder door eigen complex jeugdtrauma. 
Dit is waar jeugdzorg, jeugdbescherming en familierecht veel mee van doen hebben. 
Men duidt deze situaties als: 'Complexe scheiding' of 'Vechtscheiding'.

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …