Problemen met emoties en het uiten van gevoelens

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen problemen met het omgaan met hun emoties en het communiceren van deze gevoelens naar andere mensen. Sommige mensen ervaren zeer intense emoties die moeilijk te beheersen zijn en plotseling kunnen veranderen. Sommige kunnen intense woede ervaren, zich erg nerveus voelen, of zeer achterdochtig zijn. Het kan moeilijk zijn om deze emoties te beheersen en mensen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen zichzelf of anderen pijn doen als een manier om met overweldigende gevoelens om te gaan.

Moeilijkheden in relaties

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen het moeilijk vinden om relaties met andere mensen te beheren. Dit kan intense aan-en-uit relaties omvatten en sterke angsten om in de steek gelaten te worden en een hoge gevoeligheid voor anderen. Sommigen willen wel relaties hebben maar zijn er tegelijkertijd erg bang voor. Zij kunnen sociale bijeenkomsten vermijden omdat ze altijd bang zijn dat mensen hen zullen uitlachen en dus voelen ze zich zich erg beschaamd. Sommigen voelen zich alleen goed in relaties als ze zich gedragen op een manier waarin ze altijd anderen overtreffen om zich sterk te voelen. Sommigen kunnen een compleet gebrek aan interesse voelen in relaties of hebben moeite met begrip of zorg te tonen voor de mensen om hen heen, en sommigen kunnen handelen op een kwetsende manier naar anderen. Hoewel deze problemen verschillend kunnen lijken, betekenen ze allemaal dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen het een uitdaging kunnen vinden om zinvolle en bevredigende relaties te onderhouden.

Problemen met gevoel van eigenwaarde en identiteit

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen worstelen met hun gevoel van eigenwaarde en kunnen moeite hebben te weten wie ze zijn en wat ze van het leven willen. Terwijl sommigen zich leeg voelen van binnen of sterk afhankelijk zijn van andere mensen om hen het gevoel te geven dat ze iets waard zijn als persoon. Sommige mensen kunnen erg star zijn in de manier waarop ze met de wereld omgaan, overgeconcentreerd raken op werk, regels, en het doen dingen perfect doen. Deze moeilijkheden kunnen het moeilijker maken om lange termijn doelen te stellen en te volgen en een zinvol gevoel van richting in het leven te hebben.

Hoe vaak komen deze problemen voor en waarom ontstaan ze?

Geschat wordt dat ongeveer 8% van de mensen in Nederland dit soort problemen ervaart op een bepaald moment in hun leven. De precieze oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen zijn onbekend, maar men denkt dat er verschillende factoren aan bijdragen:

– Biologische of genetische factoren (geërfd van familie) met inbegrip van extreme gevoeligheid voor
emoties
– Relatie met verzorgers in de vroege jeugd die problematisch was
– Traumatische ervaringen in het vroege leven (bijv. misbruik, verwaarlozing, dood van de ouders,
geweldpleging door leeftijdgenoten)
– Manieren van denken en omgaan met gevoelens – vaak aangeleerd tijdens de kindertijd en door
ervaringen met andere mensen
– Stressvolle sociale omstandigheden – financieel, werk, relatie, of familie

Kunnen ze behandeld worden?

Ja, gespecialiseerde psychologische behandelingen door geestelijke gezondheidsprofessionals zijn aantoonbaar effectief zijn in het verminderen van symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van het leven.