Wat is ontwijkende persoonlijkheidsstoornis?

Deze kenmerken beginnen meestal als aanzienlijke verlegenheid en moeilijkheden om te gaan met onbekende situaties als kind. Terwijl voor veel kinderen dit oplost, voor mensen met OPS kunnen deze problemen verergeren en leiden tot problemen met werk, studie en relaties gedurende vele latere jaren.

Vermijden van door angst voor kritiek

Mensen met OPS kunnen worstelen met angst voor sterke angst dat ze bekritiseerd of afgewezen zullen worden. Dit zou kunnen betekenen dat ze niet in staat zijn om hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Relatieproblemen

Het onderhouden van hechte relaties en het omgaan sociale situaties kan moeilijk zijn voor mensen met OPS. Angst voor afkeuring kan leiden tot verkeerde interpretaties van het oordeel van anderen. Als ze het gevoel hebben dat iemand hen bekritiseert, zelfs op een kleine manier, kunnen zij zich extreem gekwetst voelen. Soms kunnen mensen met OPS agressief van zich afbijten als iemand hen bekritiseert. Om zich te beschermen tegen deze verontrustende gevoelens, kunnen ze proberen om onopgemerkt te blijven en vermijden de aandacht op zichzelf te vestigen. Mensen met OPS kunnen afhoudend zijn in de buurt van vreemden en zullen alleen een vriendschap beginnen wanneer ze absoluut zeker kunnen zijn dat de andere persoon hen leuk vindt. Hierdoor kunnen mensen met OPS zich eenzaam voelen en niet veel sociale steun hebben.

Laag innerlijk gevoel van eigenwaarde

Mensen met OPS ervaren vaak gevoelens van niet goed genoeg te zijn en van iets dat mis is met wie ze zijn als persoon. Zij kunnen bezorgd zijn dat ze niet waardevol zijn en ervaren gevoelens van diepe schaamte. Deze gevoelens van een laag gevoel van eigenwaarde kunnen betekenen dat een persoon met OPS in zijn “comfort zone” blijft, en de voorkeur geeft aan activiteiten en situaties waar ze gewend zijn, zodat ze gevoelens van schaamte als ze worden afgewezen of vernederd.

Dit kan echter betekenen dat mensen met OPS nieuwe ervaringen en relaties missen die hun leven kunnen verrijken.

Hoe vaak komen deze problemen voor en waarom ze zich ontwikkelen?

Geschat wordt dat ongeveer 8% van de bevolking persoonlijkheidsstoornissen ervaart, met een kleiner aantal dat OPS ervaart. De exacte oorzaken van OPS zijn onbekend, maar er wordt gedacht aan verschillende bijdragende factoren, waaronder:

– Kwetsbaarheid als gevolg van genetische factoren (geërfd van familie)
– Verlegenheid, angst voor vreemden, en moeilijkheden om zich aan te passen aan onbekende
situaties tijdens de kindertijd
– Negatieve jeugdervaringen (bijv. verwaarlozing, verlies)
– Angst tijdens kindertijd/adolescentie
– Manieren van denken en omgaan met gevoelens, vaak aangeleerd in de kindertijd en door
ervaringen met andere mensen

Kan het behandeld worden?

Ja, gespecialiseerde psychologische behandelingen door professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben aangetoond effectief zijn in het verminderen van symptomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Actieve stappen ondernemen om hulp te krijgen hulp te zoeken kan moeilijk zijn, maar is essentieel. Steun voor familie en partners kan ook belangrijk zijn.