Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Problemen met gevoel van eigenwaarde en identiteit NPS gaat gepaard met een gevoel van aanspraak en niveaus van zelfbelang. Deze persoonlijkheidskenmerken worden gebruikt om een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde te beschermen. Mensen met NPS kunnen zichzelf belangrijk voelen en kunnen opschepperig overkomen. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze superieur en speciaal zijn, en zijn vaak gefixeerd door gedachten van succes en schittering. Zij kunnen de behoefte voelen de behoefte om anderen te overtreffen en geassocieerd te worden met ‘begaafde’ mensen. Echter, onderliggend aan deze gedrag is vaak een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde dat zeer kwetsbaar is voor kritiek. Mensen met NPD hebben de neiging om dit lage gevoel van eigenwaarde te bestrijden door te handelen met een gevoel van grandioos zijn.

Problemen met emoties en het uiten van gevoelens

Mensen met NPD tonen vaak weinig empathie voor anderen en kunnen het moeilijk vinden om zich te verhouden tot andermans emoties en ervaringen. Zij geloven vaak dat andere mensen jaloers op hen zijn omdat ze ‘speciaal’ zijn, en kunnen zich arrogant gedragen. Wanneer mensen met NPS zich bekritiseerd voelen, kunnen ze erg boos en agressief worden. Vaak liggen aan deze uitdagende gedragingen gevoelens van schaamte en zelfkritiek ten grondslag. Deze moeilijke emoties leiden er vaak toe dat mensen met NPS zich terugtrekken uit relaties en zichzelf isoleren.

 

Relatie moeilijkheden

Mensen met NPS kunnen het moeilijk vinden om relaties met andere mensen. Relaties kunnen worden gebruikt om een bron van waardering te bieden om gevoelens van ontoereikendheid en schaamte af te weren. In relaties eisen ze vaak constante aandacht en bewondering en kunnen zeer zelfkritisch worden als er geen aandacht wordt gegeven. Zij kunnen echter ook op een gerechtigde manier handelen, een speciale behandeling verwachten en geïrriteerd raken als deze niet wordt gegeven. Deze aanspraak en de ongevoeligheid voor de emoties van andere mensen kan resulteren in manipulatie of uitbuiting. Bijvoorbeeld, zij kunnen misbruik maken van andere mensen als het zichzelf.

 

Hoe vaak komen deze problemen voor en waarom ontstaan ze?

Geschat wordt dat ongeveer 8% van de bevolking persoonlijkheidsstoornissen ervaart, met een kleiner aantal dat NPS ervaart. De precieze oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen zijn onbekend, maar men associeert ze aan verschillende bijdragende factoren:

 

– Biologische of genetische factoren geërfd van familie
– Inconsistente of ongevoelige relaties met verzorgers in de vroege kinderjaren, wanneer het gevoel
van eigenwaarde wordt ontwikkeld
– Manieren van denken en omgaan met gevoelens, vaak aangeleerd tijdens de kindertijd en door
ervaringen met andere mensen
– Stress als gevolg van traumatische ervaringen

Kan het behandeld worden?

Ja, gespecialiseerde psychologische behandelingen door professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben aangetoond effectief te zijn in het verminderen van symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Steun voor familie en partners kan ook belangrijk zijn.