Verstoten ouders buiten spel

Verstoten ouders buiten spel 

Nauwelijks informatie over je kind krijgen,
van de andere ouder of via school

Niet weten wanneer je kind ziek is,
wat het mankeert en wat het nodig heeft

Niet weten hoe je kind het op school doet,
of schoolinfo ontvangen
Niet de gelegenheid krijgen schoolfoto’s te bestellen

Niet worden betrokken bij beslissingen over je kind,
over vakanties, schoolkeuze, vakkenpakket

Het komt zelfs voor dat deze ouder elk jaar naar de ouderavonden van school gaat,
terwijl de ouder bij wie het kind grotendeels verblijft,
geen enkele ouderavond bezoekt

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar het gebeurt
en veel vaker dan je wellicht denkt

Er is geen controle op de wettelijke plicht van ouders
om elkaar op de hoogte te houden en met elkaar te overleggen,
en er volgen geen consequenties bij niet-nakoming hiervan,
niet juridisch maar ook niet via hulpverlening,
want er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan

Scholen zien het niet als hun verantwoordelijkheid om e-mails naar beide ouders te sturen,
vinden het moeilijk de buitengesloten ouder te geloven dat deze geen info krijgt van de andere ouder,
vinden het maar gedoe om ouders apart te ontvangen op ouderavonden,
en werken zo mee aan buitensluiting  

Uitsluiting benoemen wordt gezien als zwart maken van de andere ouder,
en als je kind niet of nauwelijks iets over school met jou deelt,
kan jou argwanend worden gevraagd wat daar dan de reden voor is.

De afgelopen jaren hoor ik regelmatig van ouders die zich in een complexe scheiding bevinden dat zij dit ervaren. Buitengesloten worden heeft op ouders – en kinderen – enorm veel impact. Het kan ervoor zorgen dat ouders het gevoel hebben te rouwen om een kind dat weliswaar nog leeft maar geen onderdeel uitmaakt van hun leven. De impact op hun gezondheid moet niet worden onderschat. Niet zelden hoor ik dat ze te maken hebben met burnout, depressie, chronische pijnklachten en complexe PTSS.

Wat kunnen we als maatschappij doen om beter zicht te krijgen op deze problematiek? Hoe zou het zijn als de buitengesloten ouder wordt geloofd? Wat zou het opleveren als professionals die betrokken zijn bij een complexe scheiding naast ouders staan, erkenning geven, een moreel standpunt durven innemen en op passende hulp of onderzoek durven inzetten? Zodat de belangen van het kind écht centraal komen te staan. 

 

Bron: Ilse Westerhof

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …