Steun onze stichting om de impact van ouderverstoting meer op de kaart te krijgen en het tij te keren!

Wil jij iets doen voor slachtoffers van ouderverstoting? Of bijdragen aan het bekender maken van de gevolgen van ouderverstoting, een ernstige vorm van emotionele en psychische mishandeling? Dat kan! Via onderstaand formulier kan je doneren.

Donaties zijn hard nodig: nog teveel ouders en kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van ouderverstoting zonder dat er voldoende gebeurt om hen verder te helpen. Ruim 16.000 kinderen verliezen jaarlijks onbedoeld en onnodig het contact met één van hun ouders na scheiding. Je donatie zorgt ervoor dat Het Verloren Kind haar activiteiten kan uitbreiden richting de slachtoffers die dit nodig hebben en de professionals die hen begeleiden.

Waar gaat je geld naar toe?

  • Het geven van voorlichting aan (potentiële) slachtoffers
  • Deskundigheidsbevordering richting professionals, de media, de politiek en organisaties
  • Het bijdragen aan projecten, documentaires, onderzoeken of andere initiatieven die de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling op de kaart zetten.

Doneren kan ook door overmaking van een bedrag op rekeningnummer NL59ABNA0117667870 ten name van Stichting Het Verloren Kind.